Gofilex on.

Gofilex Nordic Oy tarjoaa levittäjille elokuvasisältöjen verkkojakelupalvelun elokuvateattereihin. Palvelu on osa euroopanlaajuista studio-elokuvillekin sertifikoitua digitaalista Gofilex-verkkojakelujärjestelmää (Gofilex ODD™). Hollannissa palvelua ovat käyttäneet jo vuodesta 2008 sekä paikallisten-, että studioelokuvien levitysyhtiöt. Gofilex-verkkojakelu kattaa koko jakeluketjun: levittäjän tilausjärjestelmästä elokuvateatterin cinema playerille. Näin levittäjälle voidaan taata, että oikea elokuva on oikeassa teatterissa ajallaan esitettävissä, viikosta toiseen. Gofilex-verkkojakelun avulla voidaan siirtää teattereihin kaikki esitettävä digitaalinen sisältö, elokuvan DCP paketit, trailerit, mainokset ja tarvittavat avaimet.


Päämäärä

EI LUPAUKSIA VAAN OIKEA-AIKAISET TOIMITUKSET TEATTEREILLE

Yhteistyössä levittäjien ja teattereiden kanssa Gofilex jatkuvasti kehittää palvelunsa nopeutta ja joustavuutta.

Digitaalinen jakelu

Gofilex ODD™ palvelu on erityisesti luotu palvelemaan digitaalista jakelua levittäjiltä teattereille. Jakelun lisäksi palveluun kuuluu varastointi ja hallinnointi. ODD™ hyödyntää uusinta tietotekniikkaa ja kykenee jakamaan teattereille turvatusti kaiken digitaalisen materiaalin elokuvista mainosmateriaaleihin.

Digitaaliset palvelut

Gofilex järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen hallinnoinnin. ODD™ innovaatioilla voi ohjata siirto-operaatioita etänä. Järjestelmällä voidaan hallita yhtä lailla sähköistä kuin fyysistä jakelua (kovalevyt) kustannustehokkaasti.