Om oss.

Vår långa och gedigna erfarenhet inom filmindustrins processer, samt många års arbete inom internationell logistik och IT är grunden för tjänsterna Gofilex erbjuder. Den fysiska samt digitala operativa verksamheten och administrationen kan utföras och ledas varifrån som helst med en kärlek för film.


Paul Huis in ‘t veld

VD/Ägare Gofilex

Fram till 2004 arbetade Paul i över 20 år för internationella företag inom logistikkedjor och change management. De senaste två åren har Paul haft hand om den europeiska lanseringen av Gofilex Organized Digital Delivery-nätverket. Paul har en BBA-examen och två magisterexamina inom logistik och styrning av försörjningskedjor.


T +31 (0) 30 60 70 880
F +31 (0) 30 60 70 888
M +31 (0) 6 547 222 67
E paul@gofilex.nl

Cathy Huis in ‘t veld – Esser

CTO/Delägare Gofilex

Fram till 1998 arbetade Cathy i 10 år för internationella programvaruföretag inom transport och lagerhantering. Sedan grundade Cathy ett eget IT-bolag som specialiserade sig på integrering och arbetsflödesdrivna lösningar. Sedan 1995 har Cathy ansvarat för Gofilex multidisciplinära ICT-arkitektur och programvaruutveckling. Hon började med RFID-stödda logistik- och lagringstjänster och nu arbetar hon med Organized Digital Delivery-nätverket samt andra tjänster. Cathy har en BA-examen i ekonomi och IT.


T +31 (0) 30 60 70 880
F +31 (0) 30 60 70 888
M +31 (0) 6 518 429 23
E it@gofilex.nl