Biografinfo.

Cinema Point Of Contact (CPOC) Digital film innebär flera (nya) leverantörer inom infrastruktur, projektionsutrustning, appar och mycket annat. Alla biografer har alltså samma leverantörer som levererar vanliga, men mångsidiga operativa och utrustningstjänster. Mångfalden av programvara och utrustning inom digital film kommer att fortsätta leda till ett mer splittrat spelfält. Det tar mycket tid att organisera och följa upp all administration och kontroll för alla enskilda biografer. Genom att integrera alla dessa funktioner i Cinema Point of Contact kan all fokus läggas på kärnverksamheten och de dagliga operativa funktionerna. .

Vi har använt vår unika sakkunskap och erfarenhet för att integrera olika delar av att driva en digital biograf i vårt självständiga och enhetliga CPOC-system för biografer. CPOC gör det lättare och säkrare att driva en digital biograf.

Nyckelelement i våra CPOC-tjänster

  • Oberoende av leverantörer eller tredje parter
  • Fokuserar på varje enskild biografs verksamhet, kostnadseffektivitet genom kollektivitet och samarbete
  • Sköter kontrakt, fel och misstag och ser till så att leverantörer presterar enligt tillstånd, tjänster och rutiner och den normala operativa verksamheten kan fortsätta så snart som möjligt.
  • Övervakar viktig projektionsutrustning och larmar i förtid för att undvika stillestånd på grund av tekniska överraskningar och fel
  • Koordinerar och tar hand om inte bara leverantörernas stora ändringar i utrustning och programvara, utan även små uppgraderingar, uppdateringar och felåtgärder
  • Har översikt och planerar framåt genom hela leveranskedjan. Från orderhantering till alla vardagliga tekniker som behövs i en digital biograf
  • Teknisk personal med gedigen kunskap inom hela leveranskedjan från labb till projektor
  • Utbildningstjänster för nya operatörer, men även repetitions- och uppfräschningskurser.
  • Tillgänglig under biografens öppettider
  • E-rapportering